Archive for Tháng Một 23rd, 2012

23.01.2012

Nhà lãnh đạo và nhà quản lý

bởi tuonglaivietnam

Hình: Getty Images/iStockphoto

Nguyễn Hưng Quốc
Nguồn: Nguyễn Hưng Quốc Blog

Nhân bàn đến chuyện trí thông minh và lương hướng của các nhà lãnh đạo quốc gia, chúng ta cũng nên bàn đến một vấn đề khác vốn dường như còn khá mơ hồ ở Việt Nam: sự khác biệt giữa một nhà lãnh đạo và một nhà quản lý.

read more »