Archive for Tháng Một 17th, 2012

17.01.2012

Những Yếu Tính Của Một Xã Hội Văn Minh Thiện Đức: Bình Đẳng, Tự Do, Dân Chủ, Dân Quyền, Nhân Quyền, Đa Nguyên, Và Tư Hữu

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Iris Vinh Hayes
Nguồn: Dân Luận

“Thật lạ đời rằng trong một chế độ dân chủ tự do, nơi người ta không chính thức đưa đạo đức lên như một giá trị của thể chế, nơi người ta chỉ dành nhiều thời gian và công sức để đề cao và bảo vệ nền pháp trị thì đạo đức lại được phát huy. Bởi xét cho cùng những giá trị như công bằng, tự do, tự thân chúng lại là một vấn đề đạo đức.

read more »

17.01.2012

Đặt chế độ độc tài ngoài vòng pháp luật

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: BS Nguyễn ý Đức

Một đề nghị mới nhằm xóa bỏ độc tài trong thế kỷ 21 đã được dư luận đặc biệt chú ý. Theo đó, các thể chế độc tài phải được coi như là một tội phạm quốc tế.
Đề nghị được trình bày trong bài bình luận “Kế hoạch quốc tế xóa bỏ độc tài” (An International plan to eradicate dictatorship), trên báo Washington Post ngày 28 – 9, 2011, của hai tác giả Mark Palmer, cựu Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hung Gia Lợi, và Patrik Glen, Giảng Sư Luật, Đại Học Georgestown.

read more »