Archive for Tháng Một 15th, 2012

15.01.2012

Tài nguyên thiên nhiên – mua hay bán?

bởi tuonglaivietnam

Nói đâu xa, Việt Nam ta cũng từng tự hào “rừng vàng biển bạc” nhưng đã ai gọi là giàu? (Ảnh: Lovea7cva và photobucket.com)

Tác giả: Hiệu Minh
Nguồn: tuanvietnam.vietnamnet.vn

(TuanVietNam) – Ai cũng nghĩ, thật hạnh phúc nếu được sống trong một đất nước mà dưới đất toàn vàng bạc, kim cương hay dầu mỏ. Đào lên đem xuất khẩu, thế là đủ sống sung túc suốt đời. Sự thực thì sao?

read more »

15.01.2012

Chương trình vĩ đại bị dở dang của Phan Châu Trinh: Xây dựng con người tự chủ, để dân tộc tự chủ, chương trình vĩ đại bị dở dang của Phan Châu Trinh

bởi tuonglaivietnam

Phan Châu Trinh (1872-1926)

Tác giả: Nguyên Ngọc
Nguồn: diendan.org/

Đầu thế kỷ XX, sau thất bại của các cuộc khởi nghĩa Cần vương, đã xuất hiện Phong trào Duy Tân, thoạt tiên được khởi xướng bởi một nhóm trí thức ưu tú, thường được gọi là “bộ ba Quảng Nam” gồm Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng. Phong trào nhóm lên ở Quảng Nam, nhanh chóng loan ra khắp Trung Kỳ,

read more »