Archive for Tháng Một 10th, 2012

10.01.2012

Amartya Sen: Lương tâm của kinh tế

bởi tuonglaivietnam

Amartya Sen, 2007

Tác giả: Trần Hữu Dũng

Đa số người ngoài ngành (và cả nhiều người trong ngành) thường nghĩ đến kinh tế như một khoa học giúp hoạch định những chính sách để quản lý, để phát triển, để tăng trưởng, để bình ổn.  Những người có thiên kiến này sẽ ngạc nhiên khi đọc Amartya Sen, nhà kinh tế gốc Ấn Độ, người được Ngân hàng Quốc gia Thụy Điển trao tặng giải Nobel Kinh tế năm 1998.  Ông là người châu Á đầu tiên được Nobel về ngành này.

read more »

10.01.2012

Đề án cải cách giáo dục Việt Nam Phân tích và đề nghị của nhóm nghiên cứu giáo dục Việt Nam

bởi tuonglaivietnam

Hồ Tú Bảo (Nhật), Trần Nam Bình (Úc), Trần Hữu Dũng (Mỹ), Ngô Vĩnh Long (Mỹ), Trần Hữu Quang (Việt Nam), Hồng Lê Thọ (Nhật), Trần Văn Thọ (Nhật), Hà Dương Tường (Pháp), Vũ Quang Việt (Mỹ), Nguyễn Xuân Xanh (Việt Nam), Võ Tòng Xuân (Việt Nam)
Nguồn: Thời Đại Mới

Lời nói đầu
Đề án về cải cách nền giáo dục Việt Nam của nhóm nghiên cứu bắt nguồn từ ý định xem xét một cách tương đối toàn diện tính hợp lý của chiến lược thị trường hóa nền giáo dục Việt Nam, hay được gọi theo ngôn ngữ chính thống là “xã hội hóa”, với chủ trương tăng học phí nhằm “lấy thu bù chi” với lý do đây là biện pháp cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục. 

read more »