Archive for Tháng Một 9th, 2012

09.01.2012

Lãnh đạo và trách nhiệm

bởi tuonglaivietnam

Nguyễn Hưng Quốc
Nguồn: voanews.com

Đã bàn đến quan hệ giữa lãnh đạo và quản lý, có lẽ chúng ta cũng nên bàn tiếp một khía cạnh khác: quan hệ giữa lãnh đạo và trách nhiệm.
Thường, nói đến lãnh đạo, người ta nghĩ ngay đến quyền lực. Đó chỉ là một khía cạnh.

read more »

09.01.2012

Việc trồng bắp biến đổi gien

bởi tuonglaivietnam

Cây bắp biến đổi gien - Ảnh: NG.TIẾN/www.nld.com.vn

Tác giả: Nhân Khánh, thông tín viên RFA
Nguồn: rfa.org

Nếu không có gì thay đổi thì có nhiều khả năng loại bắp biến đổi gien sẽ được trồng đại trà vào năm 2012.
Tuy nhiên trong dư luận vẫn chưa thống nhất ý kiến về các tác động của loại cây trồng này đối với môi trường, kinh tế và xã hội.

read more »