Archive for Tháng Một 8th, 2012

08.01.2012

Unesco và giáo dục Đại học

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Nguyễn Huỳnh Mai
Nguồn: Dân trí

Trong khung cảnh những tranh luận về cải tổ Giáo dục Đại học đang diễn ra hiện nay, thiết nghĩ nên xem lại những định hướng của UNESCO về Đại học, có thể coi đây là tài liệu tham khảo hữu ích.
Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hoá Liên Hiệp Quốc UNESCO có hai văn kiện quan trọng về vấn đề giáo dục Đại học.

read more »

08.01.2012

Kinh tế Việt Nam – một năm nhìn lại (Tiếp theo và hết)

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Trần Vinh Dự
Nguồn: voanews.com

Động thái chính sách của Chính phủ Việt Nam

Quyết tâm chính trị năm qua của Chính phủ Việt Nam được tập trung vào việc giải quyết các bài toán cấp bách nhất về kinh tế. Nghị quyết 11 xuất hiện từ tháng 4 năm 2011 với mục tiêu là tấn công trực diện vào cơn bão lạm phát

read more »