Archive for Tháng Một 7th, 2012

07.01.2012

Kinh tế Việt Nam – một năm nhìn lại (phần 1)

bởi tuonglaivietnam

Hình: REUTERS

Tác giả: Trần Vinh Dự
Nguồn: voanews.com

Năm 2011 là một năm bão tố trên lĩnh vực kinh tế của Việt Nam. Năm 2011 cũng là năm Việt Nam đứng trước ngã ba đường – quyết liệt đổi mới mạnh mẽ để khởi đầu một giai đoạn phát triển mới hoặc chìm sâu vào khủng hoảng và bẫy cân bằng thấp.
Để đánh giá cho đúng các diễn biến đã xảy ra trong năm qua thì không thể nhìn nhận năm 2011

read more »

07.01.2012

Dù bất toàn, dân chủ vẫn là điều tốt nhất

bởi tuonglaivietnam

Hình: photos.com

Nguyễn Hưng Quốc
Nguồn: voanews.com

Nói đến dân chủ, không thể không nghĩ đến mô hình dân chủ. Để tìm mô hình dân chủ, cho đến nay, có hai cách chính: dựa trên ước mơ và dựa trên thực tế.

read more »