Archive for Tháng Một 2nd, 2012

02.01.2012

Để cải cách cần rút ra bài học từ những cuộc khủng hoảng kinh tế

bởi tuonglaivietnam

Hình minh họa

Tác giả: Vũ Quang Việt

Có thể chia ra hai loại khủng hoảng: khủng hoảng cơ cấu và khủng hoảng tài chính. Khủng hoảng cơ cấu thường mang tính dài hạn, khó cứu chữa và ngay cả tính chất của nó cũng khó xác định. Có người coi kinh tế Mỹ hiện nay ngoài khủng hoảng tài chính còn rơi vào khủng hoảng cơ cấu.

read more »

02.01.2012

Vài mong ước nhỏ về sách giáo khoa

bởi tuonglaivietnam

Tác giả: Phan Hồng Giang

Biên soạn sách giáo khoa – nhất là ở bậc phổ thông – luôn là một công việc vô cùng khó khăn. Chẳng thế mà đại văn hào Lev Tolstoi, sau khi lao tâm khổ tứ sáng tạo nên những tiểu thuyết đồ sộ bất tử, về cuối đời mới dám bắt tay vào viết cuốn Tập đọc vỡ lòng cho trẻ em và thú nhận đó là công trình lấy đi của ông nhiều tâm lực nhất!

read more »